Basistraining Projectmatig Creëren

Voor iedereen die de basiskneepjes van het projectmatig werken in de vingers wil krijgen. 

Inhoud van de training

In 4 dagen leer je Projectmatig Creëren (PMC) echt kennen, begrijpen en toepassen en ervaar je de kracht van alle onderdelen. Je werkt toe naar het wendbaar kunnen acteren als projectleider en gaat naar huis een flink repertoire aan met praktische technieken, handvatten, tools, tips en taal om een resultaat met impact neer te zetten.

In deze training leer je onder andere het volgende:

 • hoe je een vliegende (door-)start creëert voor het resultaatgericht samenwerken aan een gezamenlijke opgave met een balans tussen structuur en wendbaarheid
 • een heldere projectopdracht formuleren
 • zicht te krijgen op de belangen, kansen en risico’s in en rondom jouw project en hoe deze te managen
 • een  projectorganisatie inrichten en de verdeling van rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • (her-) contracteren vanuit heldere kaders, marges en scenario’s
 • essenties én variaties van ‘Projectstart-ups’ (PSU’s) en projectevaluaties
4-daagse training
1-op-1 coaching
minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

€1.450,- exclusief btw

"Heel leerzaam, bruikbaar en concreet. Prettige groep, rijke uitwisseling en persoonlijke aandacht. Ik heb echt zin gekregen om mijn project anders aan te pakken!"

Interactief en praktisch

 We dagen je uit om scherper te kijken naar je eigen rol en die van anderen en door  de praktische opzet van deze training kun je theorie en technieken direct toepassen in jouw praktijk.
Tijdens de training werk je zoveel mogelijk aan je eigen project of andermans casus en leer je ook door de uitwisseling van ervaringen en tijdens de coaching helpen we je extra op weg in jouw project. 

Trainingsprogramma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De essenties van Projectmatig Creëren: commitment en verbinding
 • Aanpak kiezen: onderscheid tussen routinewerk, projecten en programma’s
 • Fasering en structuur van een project, inclusief beslisdocumenten
 • Regierol van de projectleider
 • Het belang van een heldere afgebakende opdrachtformulering met natuurlijk de (team)intake: wat ga je nu precies samen gaat realiseren, waarom en voor wie?
 • Een gedragen activiteitenplan met mijlpalen en beslismomenten als fundament voor taakverdeling, planning en begroting
 • Beheersen; monitoren en bijsturen
 • Duiding van rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de wijze waarop je deze effectief organiseert
 • Zicht en grip krijgen op dynamiek, risico’s en kansen in de omgeving van het project
 • Essenties ven en variaties op projectstart-ups
 • Tools voor functionele teamaansturing.
 • Risicomanagement: haalbaarheid inschatten en vergroten.
 • Nut, noodzaak manier van projectevaluaties.
 • Casuïstiek

1-op-1 coaching

Samen duiken we in jouw project  en kom je tot acties die jouw project verder brengen. Denk bijvoorbeeld aan het ontleden, (her) definiëren en inrichten van jouw project, het  vormgeven van de aansturing, het voorbereiden van een moedig gesprek of projectbijeenkomst en/of  het kritisch meekijken in projectsituaties of de opdracht.

Na de training

Kun je jouw projectleidersrol ijzersterk vormgeven en heb je een uitgebreide tool box met praktische technieken, tools, taal en inspiratie om jouw project verder te brengen.

Hiermee kun je 

 • scherpere gesprekken te voeren met opdrachtgevers, teamleden en andere betrokkenen
 •  een werkbare en goed onderbouwde aanpak kiezen voor een goede projectstart
 • de bijsturing en afronding eenvoudiger in te richten en uitvoeren
 • het samenspel nog beter kunt inrichten 
 •  vanuit meer grip wendbaar  koersen met behulp van structuur, scherp zicht én praktische handvatten
 • meer uit jouw projectteam en andere projectbetrokkenen halen

"Je ondervindt duidelijk dat een project een systeem is waar jij onderdeel van bent. Het is mooi om te ervaren dat je het systeem kunt, en soms móet beïnvloeden om het optimaler te laten werken."

Praktische informatie

Investering: 
€1.450,- exclusief btw, inclusief lunch, koffie, thee, een eigen manual en parkeren

Data:

Module 1: donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2024

Module 2: donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2024

Volgende groep: september 2024


Tijden: Inloop vanaf 9:00 uur, start programma 9:15 uur en we stoppen om 17:00 uur.

Locatie:
Mediacentrum Utrecht, Hengeveldstraat 29, 3572 KH te Utrecht, goed bereikbaar met OV en parkeren kan gratis op eigen terrein.

Aantal deelnemers: 
minimaal 6, maximaal 10 per groep

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag via 030-2003550 of laat je vraag hier achter.

Klaar voor de start?