Insights Discovery

Inzicht en handvatten om de onderlinge verbinding en samenwerking  te versterken.

Wat kun je met Insights Discovery?

Om het inzicht in het eigen (voorkeurs)gedrag en de betekenis daarvan voor de interactie en samenwerking met anderen te vergroten, maakt Flinck regelmatig gebruik van het Insights Discovery gedachtegoed en het Insights Discovery profiel.


 • Een waardevolle investering voor langdurige persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.
 • Vergroot het inzicht in jouw eigen en andermans voorkeursgedrag en de impact daarvan op elkaar.
 • Toegankelijke taal om samenwerking bespreekbaar te maken.
 • Handvatten voor betere afstemming en verbinding met anderen.
 • Effectiever spelen met communicatiestijlen, sterke en minder sterke punten.

Laagdrempelige tool voor persoonlijke en  teamontwikkeling.

Inzicht in voorkeursgedrag en impact daarvan op anderen.

Handvatten voor betere afstemming en verbinding

Geen hokjes maar wel kleurrijke gesprekken.

"Ongelofelijk raak! Goed instrument om issues tussen collega’s bespreekbaar te maken."

Insights Discovery model

De toegankelijke kleurentaal van Insights Discovery maakt het eenvoudig om de verschillende gedragsvoorkeuren te herkennen en de betekenis daarvan bespreekbaar te maken.  Naast dat het helpt bij het leren waarderen van ieders bijdrage, biedt het profiel aanknopingspunten om miscommunicatie en daaruit voortkomende irritaties samen op te lossen.

Insights Discovery profiel

Het Insights Discoveryprofiel komt tot stand door het individueel invullen/scoren van een online-vragenlijst met 25 vragen (20 - 30 minuten). Vervolgens wordt op basis van deze vragenlijst voor iedere deelnemer een persoonlijk profiel vervaardigd.


Tijdens de 1-op-1 terugkoppeling, workshop of in de training worden op een interactieve manier de achtergrond, werkwijze en betekenis van Insights toegelicht. Deelnemers ontvangen dan ook hun eigen profiel en worden daar vertrouwd mee gemaakt. Wil je zien hoe zo'n profiel is opgebouwd, zie hier een voorbeeld.

Van samen werken naar samenwerken

Werken aan projecten en programma’s betekent (resultaat en/of doelgericht) samen werken aan een gedeelde opgave. Samenwerken met collega’s, met de opdrachtgever en met externe betrokkenen. Niet iedereen is (gelukkig maar!) hetzelfde. Mensen verschillen in hun manier van communiceren, in hetgeen zij belangrijk vinden en in hun gedragsvoorkeuren.


We kunnen niet zien wat er in een ander omgaat, maar we kunnen wel leren (een waarderend) oog te hebben voor de verschillen in gedrag. Wanneer mensen in staat zijn om die verschillen te herkennen en hun eigen gedrag daarop af te stemmen, valt er veel te winnen: de communicatie verloopt soepeler, de sfeer is beter en daarmee wordt de samenwerking plezieriger en het resultaat (vaak) beter.

Teameffectiviteit

Insights Discovery wordt, behalve in de context van project- en programmamanagement, vaak gebruikt bij workshops met teams of afdelingen die erop zijn gericht meer inzicht in de voorkeuren en kwaliteiten van de teamleden te krijgen. Wanneer een team meer zicht heeft op de samenstelling van het team en het daarin aanwezige potentieel, vergroot dit de kracht van het team en wordt de samenwerking versterkt.


Bij het werken met een team  brengen we de individuele profielen bij elkaar in een teamwiel. De taak waarvoor men gezamenlijk aan de lat staat of bijvoorbeeld het besluitvormingsproces vormt het uitgangspunt van gesprek. Aan de hand van dit teamwiel wordt dan de kracht van het team goed zichtbaar, alsook de uitdagingen en risico’s van de aanwezige teamdynamiek.


Het is een basis voor het maken van afspraken over effectieve samenwerking, waaraan elk lid van het team een bijdrage kan leveren. Dit kunnen ze doen vanuit bewustzijn van de eigen Insights dynamiek in relatie tot die van het team. Teamleden leren elkaar beter kennen en het onderlinge begrip neemt toe. Ze ervaren waar ze aan kracht kunnen winnen door het herkennen, waarderen en benutten van de verschillen tussen mensen. 


Flinck  zorgt voor de programmaopzet en voor de begeleiding van Insights Discovery workshops of teamdagen. Zo’n teamdag kan als een op zichzelf staande sessie georganiseerd worden maar kan bijvoorbeeld ook deel uitmaken van een meerdaagse bijeenkomst, waarin een team of afdeling aan een strategie- of meerjarenplan werkt.

Insights Discovery model

De toegankelijke kleurentaal van Insights Discovery maakt het eenvoudig om de verschillende gedragsvoorkeuren te herkennen en de betekenis daarvan bespreekbaar te maken.  Naast dat het helpt bij het leren waarderen van ieders bijdrage, biedt het profiel aanknopingspunten om miscommunicatie en daaruit voortkomende irritaties samen op te lossen.

Insights Discovery profiel

Het Insights Discoveryprofiel komt tot stand door het individueel invullen/scoren van een online-vragenlijst met 25 vragen (20 - 30 minuten). Vervolgens wordt op basis van deze vragenlijst voor iedere deelnemer een persoonlijk profiel vervaardigd.


Tijdens de 1-op-1 terugkoppeling, workshop of in de training worden op een interactieve manier de achtergrond, werkwijze en betekenis van Insights toegelicht. Deelnemers ontvangen dan ook hun eigen profiel en worden daar vertrouwd mee gemaakt. Wil je zien hoe zo'n profiel is opgebouwd, zie hier een voorbeeld.

Van samen werken naar samenwerken

Werken aan projecten en programma’s betekent (resultaat en/of doelgericht) samen werken aan een gedeelde opgave. Samenwerken met collega’s, met de opdrachtgever en met externe betrokkenen. Niet iedereen is (gelukkig maar!) hetzelfde. Mensen verschillen in hun manier van communiceren, in hetgeen zij belangrijk vinden en in hun gedrags- voorkeuren.


We kunnen niet zien wat er in een ander omgaat, maar we kunnen wel leren (een waarderend) oog te hebben voor de verschillen in gedrag. Wanneer mensen in staat zijn om die verschillen te herkennen en hun eigen gedrag daarop af te stemmen, valt er veel te winnen: de communicatie verloopt soepeler, de sfeer is beter en daarmee wordt de samenwerking plezieriger en het resultaat (vaak) beter.

Team

effectiviteit

  Insights Discovery wordt, behalve in de context van project- en programmamanagement, vaak gebruikt bij workshops met teams of afdelingen die erop zijn gericht meer inzicht in de voorkeuren en kwaliteiten van de teamleden te krijgen. Wanneer een team meer zicht heeft op de samenstelling van het team en het daarin aanwezige potentieel, vergroot dit de kracht van het team en wordt de samenwerking versterkt.


  Bij het werken met een team  brengen we de individuele profielen bij elkaar in een teamwiel. Deze vormt de basis waarbij als uitgangspunt kan worden genomen de taak waarvoor men gezamenlijk aan de lat staat of bijvoorbeeld het besluitvormingsproces. Aan de hand van dit wiel wordt de kracht van het team goed zichtbaar, alsook de uitdagingen en risico’s van de aanwezige teamdynamiek.


  Het is een basis voor het maken van afspraken over  effectieve samenwerking, waaraan elk lid van het team een bijdrage kan leveren vanuit bewustzijn van de eigen Insights-dynamiek in relatie tot die van het team. Teamleden leren elkaar beter kennen en het onderlinge begrip neemt toe. Ze ervaren waar ze aan kracht kunnen winnen door het herkennen, waarderen en benutten van de verschillen tussen mensen. 

"Na de workshop vielen veel dingen voor mij op hun plaats. Ik heb meer begrip voor de (meerwaarde van) de verschillen in ons team."

Praktische informatie

Accreditatie
Flinck is geaccrediteerd als learning practioner en daarmee geautoriseerd om de instrumenten in te zetten.


Terugkoppeling en sessiebegeleiding
Flinck  zorgt voor de persoonlijke terugkoppeling of programmaopzet en begeleiding van Insights Discovery workshops en teamdagen. Zo’n teamdag kan als een op zichzelf staande sessie georganiseerd worden maar kan bijvoorbeeld ook deel uitmaken van een meerdaagse bijeenkomst, waarin een team of afdeling aan een strategie- of meerjarenplan werkt.


Meer informatie?
Wil je weten hoe Insights Discovery jouw persoonlijke, project- of programmateam-ontwikkeling kan versnellen? Neem gerust contact op met Tinco de Goede via 
06-11 91 84 00 of stuur een mail naar tinco@teamflinck.nl.

Klaar voor de start?