Wie we zijn

Tinco de Goede

...maakt graag gebruik van de eigenschappen die hem kenmerken; onderzoekend, belangstellend en energiek. Met een toegankelijke en open houding treedt hij deelnemers in trainingen, workshops en in 1:1  gesprekken tegemoet.


Tinco is geduldig en kan zaken helder en herkenbaar uitleggen. Hij blijft nieuwsgierig naar het hoe en waarom. Daarbij stelt hij de vragen, die binnen de organisatie zelf vaak niet (meer) gesteld worden.


Altijd vanuit het oogmerk de samenwerking, het werk-plezier en de effectiviteit in organisaties te bevorderen.
Kan hij je ergens mee helpen?  

tinco@teamflinck.nl

06 - 11 91 84 00


Saskia Dierks

...is een hartelijke, betrokken trainer/adviseur die naast inzicht in organisatie-structuur en cultuur, veel oog heeft voor de individuele projectbetrokkene. Waarmee heeft deze te ‘dealen’? Wat is ervoor nodig om die rol goed uit te kunnen oefenen?


Vanuit gelijkwaardigheid en enthousiasme zet zij met beeldende uitleg project-medewerkers, leiders en opdrachtgevers tot op bestuursniveau, aan het denken en brengt zij zaken dichterbij en in beweging.


Met haar brede praktijk-ervaring en pragmatische aanpak brengt ze verander-opgaven verder. 
Kan zij je ergens mee helpen?

saskia@teamflinck.nl

06 - 40 78 42 40

Addo Hommes

...heeft een sterke voorkeur voor een ‘no- nonsense’ benadering van de vraagstukken die op zijn pad komen. Hij houdt zeker van een geintje, maar niet van flauwekul. Vermoedelijk door zijn Groningse afkomst. 


Naast dat hij snel doorziet wat er speelt en in staat is om dit zicht- en voelbaar te maken voor alle betrokkenen, is hij in staat om coöperatief en oplossingsgericht te werk te gaan. 


Zijn kennis van en jarenlange  ervaring in project- en programmamanagement en organisatieinrichting helpt daarbij. 
Kan hij je ergens mee helpen?

addo@teamflinck.nl

06 - 10 94 82 90

Wie we zijn

Tinco de Goede

...maakt graag gebruik van de eigenschappen die hem kenmerken; onderzoekend, belangstellend en energiek. Met een toegankelijke en open houding treedt hij deelnemers in trainingen, workshops en in 1:1 gesprekken tegemoet.


Tinco is geduldig en kan zaken helder en herkenbaar uitleggen. Hij blijft nieuwsgierig naar het hoe en waarom. Daarbij stelt hij de vragen, die binnen de organisatie zelf vaak niet (meer) gesteld worden.


Altijd vanuit het oogmerk de samenwerking, het werkplezier en de effectiviteit in organisaties te bevorderen.
Kan hij je ergens mee helpen?

tinco@teamflinck.nl

06 - 11 91 84 00


Saskia Dierks

...is een hartelijke, betrokken trainer/adviseur die naast inzicht in organisatie-structuur en cultuur, veel oog heeft voor de individuele projectbetrokkene. Waarmee heeft deze te ‘dealen’? Wat is ervoor nodig om die rol goed uit te kunnen oefenen?


Vanuit gelijkwaardigheid en enthousiasme zet zij met beeldende uitleg projectmedewerkers, -leiders en -opdrachtgevers tot op bestuursniveau, aan het denken en brengt zij zaken dichterbij en in beweging.


Met haar brede praktijkervaring en pragmatische aanpak brengt ze veranderopgaven verder.
Kan zij je ergens mee helpen?

saskia@teamflinck.nl

06 - 40 78 42 40

Addo Hommes

...heeft een sterke voorkeur voor een ‘no- nonsense’ benadering van de vraagstukken die op zijn pad komen. Hij houdt zeker van een geintje, maar niet van flauwekul. Vermoedelijk door zijn Groningse afkomst.


Naast dat hij snel doorziet wat er speelt en in staat is om dit zicht- en voelbaar te maken voor alle betrokkenen, is hij in staat om coöperatief en oplossingsgericht te werk te gaan. 


Zijn kennis van en jarenlange  ervaring in project- en programmamanagement en organisatie-inrichting helpt daarbij.
Kan hij je ergens mee helpen?

addo@teamflinck.nl

06 - 10 94 82 90

"Hun  aanstekelijke energie werkt door op ons en ze houden ons scherp bij de les. We zijn écht anders gaan werken."

Hoe we werken

Wij hanteren een aantal basisprincipes voor onze manier van werken. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon om het nog scherper en beter te maken; voor jou en jouw collega's.

Onze trainingen zijn en worden steeds ontwikkeld op basis van de principes van breindidactiek. Kort gezegd: we hebben oog voor de manieren waarop mensen leren en hoe onze hersenen werken. Dit zorgt voor een logische opbouw, een goede onthoud-strategie en veel ervaringsmomenten.

Scherpte; daar houden we van. En dat begint al bij de kennismaking. Wij stellen ook vragen en vragen door. Niet zomaar, maar omdat we precies willen weten waarmee en hoe we jou het beste kunnen helpen met jouw vragen en leerbehoefte.

We werken op basis van gelijkwaardigheid. Wij zijn deskundig op ons terrein, maar jij kent jezelf, jouw team en jouw organisatie. Samen creëren we jouw antwoord of ambitie en we staan voor ons aandeel daarin. We stemmen af, ook gedurende en na afloop van een traject.

Toepassing in de praktijk staat centraal.Wij zijn niet van de vuistdikke adviesrapporten. Theorie en methodiek staan altijd in dienst van de praktijk, want daar moeten resultaten behaald en doelstellingen dichterbij worden gebracht. Om die reden werken we altijd aan eigen opgaven van de deelnemers aan onze trainingen en workshops.

Last but not least: plezier is belangrijk voor het leren, de sfeer en de resultaten. We nemen ons werk serieus, maar leren en ontwikkelen gaat gepaard met vallen en opstaan. Bij ons voelen deelnemers zich vrij om te leren, te oefenen en fouten te maken en daarbij hoort natuurlijk ruimte voor relativering en humor.

"Ze voelen goed aan wat er bij ons speelt, stellen de juiste vragen en denken goed mee in het werkbaar maken voor ons."